Oilskimmers

Vår leverandør OILSKIMMERS,INC® utnytter et unikt patentert system med en flytende endeløs slange som tiltrekker seg olje, fett, oljeskum og forurensninger fra vatn, kjølevæsker og rengjøringsmiddel.

Skimmerslangen blir dratt kontinuerlig gjennom keramiske skraper for så å returnere som ren slange ned på væskeflaten for å samle opp mer. Slangen flyter på overflaten og er dermed uavhengig av nivået på væskeflaten. Slangens dimensjon og lengde tilpasses aktuelt behov, den er elastisk og fleksibel samtidig som den skjærer gjennom klumper og fester disse til slangeoverflaten. Kapasiteten er avhengig av viskositeten på oljen.

Skimmeren er beregnet for kontinuerlig drift under alle tenkelige driftsforhold, den har små byggemål og kan dermed plasseres på vanskelig tilgjengelige plasser.Vedlikeholdsbehovet er minimalt og skimmeren er konstruert for en langt operativt liv.

Modelloversikt

Link til Oilskimmers Inc