SET

Vi kan tilby både stive system og fleksible system som rulles ut fra coil.

 

Stive system – tradisjonelle fjernvarmerør leveres fra DN 25 til DN 400

Isolasjonsklasse 1 – 2 - 3 etter ønske.
Lengder fra 6 - 12m, buerør samt duo rør.
Komplett sortiment med fittings.

Se sortiment

Stive system – spesial  formål

Her leverer  for LNG transport (-169 ⁰C) og for næringsmiddelindustri , der en ønsker lys overflate.
Vår siste leveranse her var 700m DN250/600 til ScanGas sin Gassterminal i Fredrikstad.


Fleksible system

Her kan vi tilby komplett system for varmedistribusjon.
DN 15 til DN 110 isolasjonsklasse 1 og 2.
PN 6, for maks 95 ⁰C.
Enkle og duorør.

Se sortiment