ZiFront

ZiFront er et nytt modulbasert rekkverk som tilfredstiller de nyeste styrkekrav i byggeforskriftene.

ZiFront kan monteres både oppe på dekke og på dekkekant, stolpene har justeringsmuligheter noe som gir redusert monteringstid.

Løsninger for trapp er under utvikling.

Link til ZiFront